Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Kierownictwo

Komendant
płk lek. Mirosław SIEMIĄTKOWSKI

Zastępca Komendanta
ppłk lek. wet. Zenon STARYSZAKSzef Zespołu Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej
ppłk lek. wet. Zenon STARYSZAK

Szef Zespołu Nadzoru i Kontroli Sanitarnej
cz.p.o. ppłk mgr inż. Cezary GRONKIEWICZ

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego
ppłk mgr farm. Dariusz PRZYSZLAK

Szef Zespołu Reagowania Epidemiologicznego
ppłk lek. wet. Arkadiusz MALINOWSKI

Szef Zespołu Laboratoryjnego
ppłk mgr inż. Cezary GRONKIEWICZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych