Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Struktura

Sekcja Organizacyjna

Zespół Nadzoru i Kontroli Sanitarnej

Zespół Nadzoru Weterynaryjnego i Profilaktyki Weterynaryjnej

Zespół Nadzoru Farmaceutycznego

Zespół Reagowania Epidemiologicznego

 • Sekcja Rozpoznania Biologicznego
 • Sekcja Ewakuacji Medycznej
 • Sekcja Dezaktywacyjno-Dekontaminacyjna

  Zespół Laboratoryjny
 • Laboratorium Badań Środowiska Pracy
 • Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środowiskowych
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Laboratorium Badania Żywności i Wody
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych