Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Zespół Laboratoryjny

WOMP Bydgoszcz posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Bdawczego AB 1033
Zespół Laboratoryjny mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Gdańskiej 147 i ul. Dwernickiego 1.
W Zespole Laboratoryjnym, zwanym dalej Laboratorium, wdrożono system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących".
Cały personel postępuje zgodnie z zasadą, że jakość jest sprawą wszystkich pracowników, co oznacza, że każdy zna treść dokumentów opisujących system zarządzania i postępuje zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami.

Badania prowadzone przez Laboratorium obejmują ochronę zdrowia publicznego w następującym zakresie:

 • bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia;
 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia;
 • warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • higieny środowiska pracy.

  Badania te służą zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych, chroniąc pracowników i żołnierzy przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

  Wykonywane badania to:
 • badania fizyczne,
 • badania chemiczne,
 • badania organoleptyczne,
 • badania mikrobiologiczne
 • badania parazytologiczne.

  Laboratorium utrzymuje i doskonali system zarządzania w celu utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta i spełniania jego oczekiwań oraz utrzymania i rozszerzania zakresu świadczonych usług badawczych.
  Laboratorium dąży do stałego poprawiania i doskonalenia jakości wykonywanych badań przez systematyczną kontrolę jakości badań, właściwy nadzór nad badaniami oraz stały monitoring systemu zarządzania (przeglądy, audity, uczestnictwa w badaniach PT/ILC, doskonalenie).
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych