Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Laboratorium Badań Żywności i Wody