Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Ćwiczenia służb ratunkowych w Drawsku Pomorskim
27.05.2014
W dniu 27 maja 2014 r. Zespół Reagowania Epidemiologicznego WOMP Bydgoszcz wziął udział w ćwiczeniach służb ratunkowych w Drawsku Pomorskim.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że podczas wykonywania prac ziemnych natrafiono na nieznane pociski artyleryjskie. Jeden z pracowników trafił do szpitala z poparzeniami skóry, co wskazywało na użycie broni chemicznej. Część pocisków uległa rozszczelnieniu i w powietrzu zaczęła rozprzestrzeniać się nieznana substancja chemiczna. Przybyłe na miejsce zdarzenia lokalne służby ratownicze zabezpieczyły teren i powiadomiły władze powiatowe, które poprzez wojewodę poprosiły o pomoc wojska.

Do akcji skierowano zespół CBRN IED, który rozpoznał związek z grupy parzących. Nie wykluczono również użycia broni biologicznej, stąd też na miejsce zdarzenia wezwano Zespół Reagowania Epidemiologicznego z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy. Zespół pobrał próbki do dalszej analizy, a przy użyciu szybkich testów wstępnie wykluczył użycie broni biologicznej. W końcowym etapie pododziały likwidacji skażeń z Grupy Zabezpieczenia Szkolenia z CSWL Drawsko przeprowadziły dekontaminację ludzi, sprzętu oraz terenu.

Ćwiczenia były dobrym sprawdzianem koordynacji działania wielu służb, m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojska.

fot. 1 Zespół Reagowania Epidemiologicznego w oczekiwaniu na sygnał


fot. 2 Przygotowania Sekcji Ewakuacji Medycznej


fot. 3 Miejsce zdarzenia przy ul. Toruńskiej w Drawsku Pomorskim


fot. 4 Próbkobiorcy w trakcie pracy


fot. 5 Próbkobiorcy w trakcie pracy
ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych