Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
ZAWIESZENIE PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ ORAZ WYJAZDÓW NA POMIARY!
17.03.2020

DO DNIA 31 MARCA 2020 R. PRZYJMOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ PRZEZ LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI I WODY ORAZ LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE ZOSTAŁO ZAWIESZONE.

WYJAZDY NA POMIARY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY ORAZ SZKODLIWOŚCI ŚRODOWISKOWYCH DLA ODPOWIADAJĄCYCH ZA TO LABORATORIÓW (tj. Laboratorium Badań Środowiska Pracy oraz Laboratorium Badań Szkodliwości Środowiskowych) ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych