Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Algorytm postępowania - opracowanie WOMP Wrocław
18.03.2020
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433) osoby przekraczające granicę kraju odbywają OBOWIĄZKOWĄ kwarantannę!!!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u żołnierzy/pracowników RON Wojskowa Inspekcja Sanitarna WOMP Wrocław opracowała algorytm postępowania.

Algorytm uwzględnia zmiany dotyczące obowiązkowej kwarantanny wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433):

-Zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia osoby przekraczające granicę kraju odbywają OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy

-Zgodnie z §2 ust. 4 DECYZJI ORGANU INSPEKCJI SANITARNEJ NIE WYDAJE SIĘ

-Obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe

    DO POBRANIA - Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia objawów lub podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - opracowany przez WOMP WrocławMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych