Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
15.11.2017
W dniu 10.11.2017 r. w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości.


       W dniu 10 listopada 2017 r. w WOMP Bydgoszcz odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się w obecności kadry i pracowników cywilnych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz. Dodatkowo podczas uroczystości wręczone zostały akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe i awanse. Do grona awansowanych należeli: Pan kpt. Piotr Komar, Pani por. Michalina Sobecka oraz dla Pana mł. chor. Pawła Skoniecznego. Dyplomy mianowania wręczył komendant WOMP Bydgoszcz płk lek. Mirosław SIEMIĄTKOWSKI. Dodatkowym akcentem było wręczenie dla Pana Mjr Wojciecha Taflińskiego oraz Pani kpt. Karoliny Chrustowskiej odznaczeń za wybitne wyniki z corocznego egzaminu ze sprawności fizycznej. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w wykonywaniu nowych obowiązków służbowych oraz owocnej współpracy.


por. dr lek. wet. Piotr PALUSZAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych