Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Mianowanie na stopień Majora.
26.06.2017
W dniu 21.06.2017 r. kpt. lek. Emil TKACZ został mianowany na stopień Majora.


       Przeniesiony z 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków - Skład Kutno, kpt. lek. Emil TKACZ, decyzją Ministra Obrony Narodowej mianowany został na stopień majora. Jest on absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i z dniem 21.06.2017 r. objął obowiązki na stanowisku Szefa Sekcji Rozpoznania Biologicznego w Zespole Reagowania Epidemiologicznego. Uroczystość odbyła się w obecności kadry i pracowników cywilnych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz. Dyplom mianowania wręczył komendant WOMP Bydgoszcz płk lek. Mirosław SIEMIĄTKOWSKI. Życzymy Panu Majorowi wszelkiej pomyślności w wykonywaniu nowych obowiązków służbowych oraz owocnej współpracy.tekst i fot. wyk. Paweł BANASIAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych