Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Szkolenie kadry ZRE WOMP Bydgoszcz na terenie CSWL Drawsko w dniach 20-24.03.2017 r.
21.04.2017
Dodatkowo przeprowadzono szkolenie w ramach „GZ OPBMR zestawu SON 2016”.


       W dniach 20-24.03.2017 r. kadra ZRE WOMP Bydgoszcz odbyła szkolenie na terenie CSWL Drawsko. Pobierano próbki środowiskowe podejrzane o skażenie biologiczne, ewakuowano poszkodowanych z rejonu działania, stosowano podstawowe zabiegi ratujące życie oraz doskonalono procesy dezynfekcji i dekontaminacji stanu osobowego SRB. Dodatkowo przeprowadzono szkolenie w ramach „GZ OPBMR zestawu SON 2016”. Omawiano zasady przemieszczania się na duże odległości, stosowano przepisy korespondencji radiowej oraz doskonalono zasady musztry indywidualnej i zbiorowej.


[Przejdź do galerii zdjęć]

tekst wyk. kpt. Bartłomiej WOŹNIAK, fot. mł. chor. Wojciech WILIŃSKI, Tomasz DULCET


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych