Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Odprawa rozliczeniowo-szkoleniowa
02.06.2016
W dniach 17-19 maja 2016 r. w Cichowie odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-szkoleniowa Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Farmaceutycznej i Weterynaryjnej.

W odprawie wzięli udział m.in. Główny Inspektor Sanitarny WP płk lek. mgr farm. Tadeusz NIEREBIŃSKI, Naczelny Inspektor Farmaceutyczny WP płk mgr farm. Mariusz CZECH, Szef Służby Weterynaryjnej WP płk lek. wet. Grzegorz KRÓL, Naczelna Pielęgniarka WP mjr dr Barbara SOŃTA, Komendanci i Kadra Kierownicza Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, Modlinie, Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy a także goście z Dowództwa Operacyjnego oraz Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych.

W części zasadniczej odprawy Szefowie Inspekcji złożyli meldunek z realizacji zadań w roku 2015 r. oraz postawili zadania na rok 2017. Szczególną uwagę poświęcono zadaniom WOMP w zakresie zabezpieczenia ćwiczenia pk. "ANAKONDA-16", Szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Zabezpieczenie tych przedsięwzięć jest kluczowym zadaniem WOMP w roku bieżącym i będzie realnym sprawdzianem wyszkolenia członków Zespołów Reagowania Epidemiologicznego a od Wojskowych Inspektorów Sanitarnych, Farmaceutycznych i Weterynaryjnych będzie wymagało wiele uwagi i poświęceń.

Równolegle do części "inspekcyjnej" odbywały się warsztaty, których główną tematyką było promieniowanie elektromagnetyczne. Warsztatom tym przewodził Kierownik Pracownii Metrologii Promieniowania Elektromagnetycznego Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie ppłk dr inż. Jarosław Kieliszek.

Organizatorem odprawy był Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy.

[Przejdź do galerii zdjęć]

ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych