Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Ćwiczenia z pirotechnikami Straży Granicznej
26.03.2015
W dniu 26 marca na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy odbyły kolejne ćwiczenia z funkcjonariuszami Straży Granicznej

Celem ćwiczeń było zgranie Zespołu Reagowania Epidemiologicznego WOMP Bydgoszcz z Zespołem Pirotechników z Placówki Straży Granicznej Portu Lotniczego Bydgoszcz. Bydgoski Zespół Reagowania Epidemiologicznego wspierany był przez koleżanki i kolegów z Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz Modlinie. Ćwiczenia te odbywały się m.in w ramach przygotowań Grupy Zadaniowej OPBMR SON 2016 oraz zacieśniania współpracy z funkcjonariuszami SG. Scenariusz ćwiczeń zakładał pozostawienie na pokładzie samolotu podejrzanego pakunku, który należało wynieść w bezpieczne miejsce, a następnie zdetonować. W trakcie czynności przeprowadzanych przez pirotechnikówo okazało się, że w bagażu znajdowała się płynna substancja, która w skutek przeprowadzonego unieszkodliwienia uległa rozlaniu. Analizą substancji zajęła się Sekcja Rozpoznania Biologicznego. Jednocześnie, z powodu utraty przytomności przez pirotechnika, do działania przystąpiła Sekcja Ewakuacji Medycznej.

[Przejdź do galerii zdjęć]

ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych