Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Warsztaty instruktażowo-metodyczne ZRE wszystkich WOMPów
02.11.2014
W dniach 27-28 października po raz kolejny na terenie WDW Żagiel w Pieczyskach odbyły się ćwiczenia zespołów ZRE, tym razem wszystkich WOMPów.

Warsztaty miały na celu zgranie Zespołów Reagowania Epidemiologicznego wszystkich WOMP-ów na wypadek wspólnych działań, zwłaszcza w świetle bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola. Oprócz zespołów ZRE brali w nich udział przedstawiciele Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (Szef Inspektoratu gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski, Główny Inspektor Sanitarny WP płk lek. mgr farm. Tadeusz Nierebiński, Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej płk lek. Jarosław Kozioł oraz Szef Służby Weterynaryjnej WP płk lek. wet. Grzegorz Król) oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (m.in. jego dyrektor, płk dr n. med. Janusz Kocik). Po części teoretycznej nastąpiła najważniejsza - praktyczna, której scenariusz zakładał ewakuację żołnierza potencjalnie zarażonego chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Szczególną uwagę zwrócono na postępowanie Sekcji Ewakuacji Medycznej, co pozwoli udoskonalić procedury postępowania z osobami potencjalnie zarażonymi.

[Przejdź do galerii zdjęć]

ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych