Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Szkolenie Zespołu Reagowania Epidemiologicznego
13.10.2014
Jednym z założeń Szefa ZRE WOMP Bydgoszcz jest, aby każdy żołnierz WOMP-u znał i potrafił wykonać zadania Zespołu Reagowania Epidemiologicznego.

W tym celu parę razy w ciągu roku przeprowadzane są ćwiczenia ZRE dla kadry całego WOMP-u. Ostatenie odbyły się w dniach 8-10 października w Pieczyskach. Oprócz osób znajdujących się w etacie zespołu brali w nich udział żołnierze z innych zespołów i sekcji. Ma to na celu przygotownie ich do ewentualnego zastąpienia etatowych członków zespołu na wypadek ich choroby, czy wyjazdu poza MSD.

[Przejdź do galerii zdjęć]

ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych