Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Strona w trakcie konstrukcji
Wojewódzkie ćwiczenie kierowniczo-sztabowe z elementami praktycznego działania
06.06.2014
W dniach 3-4 czerwca br., na terenie ośrodka szkoleniowego w Dolsku Zespół Rozpoznania Biologicznego WOMP Bydgoszcz po raz kolejny zademonstrował swoje możliwości.

Organizatorem ćwiczenia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. W pierwszym dniu ćwiczenia uczestnicy dyskutowali o sposobie postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Natomiast drugiego dnia Zespół Reagowania Epidemiologicznego Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej z Bydgoszczy zaprezentował sposób prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w rejonie zagrożenia, działanie Sekcji Rozpoznania Biologicznego oraz dekontaminację osób, sprzętu i terenu. Swoje możliwości zaprezentował również 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chem-Eko z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 z Krzesin.

W ćwiczeniu uczestniczyli również pracownicy starostw powiatowych z terenu województwa wielkopolskiego zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego, powiatowi inspektorzy sanitarni, pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a także przedstawiciele: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszar województwa wielkopolskiego.

fot. 1 Zespół Rozpoznania Biologicznego WOMP Bydgoszcz wraz z gen. bryg. dr n. med. Andrzejem Trybuszem oraz mgr Tadeuszem Grzybkiem.


fot. 2 Próbkobiorcy w trakcie pracy.


fot. 3 Sekcja Ewakuacji Medycznej jak zawsze w gotowości.


fot. 4 Dekontaminacja członków zespołu.


fot. 5 Łączność między członkami zespołu to podstawa.

ppor. D.Brudnicki


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych