Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środ.
Laboratorium Pomiarów Szkodliwości Środowiskowych - WYKAZ BADAŃ

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Q - Środowisko pracy- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od stacjonarnych urządzeń łączności Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości: od 100 kHz do 6 GHz Zakres: (0,36 - 1000 )V/ m - w zakresie częstotliwości: od 3 MHz do 60 GHz Zakres: (0,60 - 1000 )V/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 300 kHz – 1GHz Zakres: ( 0,015 - 16 )A/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 1 GHz – 3 GHz (z obliczeń)
Metodyka pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy. Urządzenia techniki wojskowej. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Wydanie 3 z dnia 08.12.2016r
Q - Środowisko pracy- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od radiostacji mobilnych, wozów i kabin łączności, pojazdów ze środkami łączności Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości: od 100 kHz do 6 GHz Zakres: (0,36 - 1000 )V/ m - w zakresie częstotliwości: od 3 MHz do 60 GHz Zakres: (0,60 - 1000 )V/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 300 kHz – 1GHz Zakres: ( 0,015 - 16 )A/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 1 GHz – 3 GHz (z obliczeń)
Metodyka pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy. Urządzenia techniki wojskowej. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Wydanie 3 z dnia 08.12.2016r
Q - Środowisko pracy- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od doręcznych i przenośnych środków łączności Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości: od 1,6 MHz do 500 MHz Zakres: (0,36 - 600 )V/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 1,6 MHz – 500MHz Zakres: ( 0,015 - 16)A/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia
Metodyka pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy. Urządzenia techniki wojskowej. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.Wydanie 3 z dnia 08.12.2016r
Q - Środowisko pracy- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od stanowisk kontrolno- pomiarowych Natężenie pola elektrycznego: - w zakresie częstotliwości: od 100 kHz do 6 GHz Zakres: (0,36 - 1000 )V/ m - w zakresie częstotliwości: od 3 MHz do 60 GHz Zakres: (0,60 - 1000 )V/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego - w zakresie częstotliwości: od 300 kHz – 1GHz Zakres: ( 0,015 - 16 )A/ m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego 1 GHz – 3 GHz (z obliczeń)
Metodyka pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego charakteryzujących narażenie w przestrzeni pracy. Urządzenia techniki wojskowej. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Wydanie 3 z dnia 08.12.2016r

Q - metoda akredytowana (objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
N - metoda nieakredytowana (objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
Z - metoda nieakredytowania (nieobjęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych