Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz
Laboratorium Badań Środowiska Pracy